Voorwaarden/ Bedenktijd/Retourneren

Voorwaarden/Bedenktijd/Retourneren

Artikel 1: Aanmelding en inschrijving

Aanmelding vindt plaats via de website door middel van het volledig invullen van het inschrijfformulier en het accepteren van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2: Toelating

Indien zich voor een cursus minder deelnemers aanmelden dan het vereiste minimum aantal (4) dan is Lijfgoed gerechtigd de cursus te annuleren. Het betaalde cursusgeld zal worden gerestitueerd, tenzij de cursist aangeeft ingeschreven te willen blijven staan voor de volgende cursus.

Artikel 3: Cursusjaar

Het cursusjaar loopt van september tot en met de eerste 2 weken van de zomervakantie. Of vanaf januari tot en met december. De vakantie- en feestdagen zijn vermeld op de website. De agenda wordt ingedeeld in 2 periodes; van september tot en met december en van december tot en met de eerste 2 weken van de zomervakantie.

Artikel 4: Kosten en betaling

De prijs van de cursus staan vermeld op de website bij de desbetreffende cursus. Na uw aanmelding ontvangt u een factuur voor de desbetreffende cursus. Het cursusgeld dient uiterlijk een maand voor aanvang van de cursus voldaan te zijn. 25% zien wij als aanbetaling voor de gemaakte kosten en geplande afspraken.

De aanbetaling wordt op de factuur met het cursusgeld verrekend. Indien de aanmelding binnen drie weken plaatsvindt dient het volledige cursusgeld ineens te worden voldaan.

Indien het cursusgeld niet binnen de gestelde termijn is ontvangen heeft Lijfgoed het recht de cursusplaats aan een nieuwe deelnemer beschikbaar te stellen. Hierbij ontstaat geen recht op teruggave van de aanbetaling.

Mocht de deelnemer na aanvang besluiten met de opleiding te stoppen, ontstaat er geen recht op teruggave.

Artikel 5: Annulering

Mocht  je besluiten om uiterlijk een maand vooraf aan de startdatum om welke reden dan ook geen gebruik te maken van bovengenoemde diensten, dan wordt het factuurbedrag indien reeds voldaan terug betaald minus de aanbetaling van 25%.
Binnen de niet gestelde termijn geannuleerd en/of zijn de lessen reeds gestart bestaat geen recht op terugbetaling van het cursusgeld of een gedeelte daarvan. Dit houd dus ook praktisch in, dat als u zich te laat afmeldt, u zich heeft te houden aan de betalingsovereenkomst, welke u bent aangegaan bij de inschrijving.

Artikel 6: Kopen op afstand

Je hebt 14 dagen bedenktijd voor aankopen buiten de verkoopruimte. Dit betekent dat u 14 dagen de tijd heeft om zich alsnog te bedenken dan wel de koop ongedaan te maken. Dit geldt voor de Lingerie opleidingen, Lingerie Workshops en Lingerie Opleiding waarvoor u zich online heeft aangemeld en heeft betaald. Dit geldt niet voor produkten welke direct gedownload, thuisstudie en online lessen zijn en niet voor produkten die op maat gemaakt zijn.

Bij annulering en reeds betaalde produkten heeft Lijfgoed de plicht om binnen 14 dagen het bedrag terug te storten op je rekening.

Artikel 7: Les

Het afmelden voor een (naai)les dient minimaal 24 uur van te voren plaats te vinden. Indien binnen 24 uur geen afmelding plaatsvindt, wordt de les doorberekend.

Artikel 8: Cursusmateriaal

Lijfgoed betracht  zorgvuldigheid bij de samenstelling en controle van de door haar gemaakte cursusboeken en zal doen wat redelijkerwijs van haar gevraagd kan worden om fouten hierin te voorkomen of te herstellen.

Het is niet toegestaan de cursusboeken te verkopen aan derden, te vermenigvuldigen, te kopiëren dan wel af te staan aan derden. Op straffe van een door Lijfgoed te bepalen geldboete.

Artikel 9: Overmacht

Lijfgoed behoudt zich het recht voor de oorspronkelijke docent te vervangen. Indien er geen vervanging gevonden is, wordt het cursusgeld niet terugbetaald maar worden de geannuleerde dag(en) ingehaald. Wanneer de cursist de nieuwe aangeboden datum, om welke reden dan ook, niet kan inhalen, dan heeft de cursist alsdan ook geen recht op restitutie van het cursusgeld.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

Lijfgoed geeft cursussen, workshops, opleidingen en adviezen naar eer en geweten. Lijfgoed aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die als gevolg daarvan zouden kunnen optreden, behoudens haar verantwoordelijkheid jegens de wet.

 

Laatste versie 3 november 2021

Ebook lijfgoedEen gratis boek vol met tips van de vakvrouw.

  • “zo is je kant altijd goed gespiegeld”
  • “Een nieuwe stofvouw om deze reden”
  • “Zo krijg je stevigheid”

Tips die je helpen om mooie lingerie zelf te vervaardigen

Lijfgoed, lingerie op maat

Pin It on Pinterest

X